1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 69

Paraksts /E. Volāne/


Datums


30.08.2005.


CURRICULUM VITAE
Personas dati:

vārds, uzvārds

Māra Altenburga

dzimšanas dat.

20.05.1942. Pers. kods: 200542-12737

dzimšanas vieta

Rīga

adrese

Kooperatīva iela 27-1, Rīga LV-1067

tālrunis

7403475

pilsonība

Latvijas


Izglītība:

1996. – 1998. Izglītības iestāde: Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

Pedagoģijas maģistrs.

1993. – 1996. Izglītības iestāde: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.

Pirmsskolas skolotāja.

1960. – 1963. Izglītības iestāde: Jelgavas Mūzikas vidusskola.

Klavieru spēles pedagogs, koncertmeistars.


Darba pieredze:

1996. - RPIVA lektore.

1994. – 1996. RPIVA asistente.

1991. – 1994. Imantas Skolotāju institūts. Pedagogs.

1988. – 1991. Rīgas Pedagoģiskā skola 2. Pedagogs.

1965. – 1988. Rīgas Pedagoģiskā skola. Pedagogs.

1963. – 1965. Krāslavas Bērnu Mūzikas skola. Pedagogs.

1961. – 1963. Jelgavas Mūzikas vidusskola. Koncertmeistars.


Darbs savienošanas kārtībā:

1998. - Rīgas Mūzikas internātskola. Skolotāja.


Tālākizglītība:

2005. Liepājas pedagoģijas akadēmijas konference “Mūzikas terapija”

2005. Lincas (Austrija) prof. Gerharda Hofbauera Mūzikas pedagoģijas meistarklase

2004. 9 Starptautiskā kreativitātes konference Kreativitātes izpēte un atraisīšana

2003./2004. Muzikālā izglītība skolā: problēmas un perspektīvas Tālākizglītības kursi

2003. VIII Starptautiskā krativitātes konference “Radošās individualitātes attīstība un struktūra”

2002. Mūzikas pedagoģija un atskaņotājmākslas attīstības tendences Seminārs

2001. „Pieredzes apmaiņa mūzikas pedagoģijā Šauļu mūzikas vidusskolā” Seminārs

2001. „Interaktīvo mācību metožu pielietošana mūzikas stundās” Tālākizglītības kursi

2001. RPIVA Mazā akadēmija. Kultūras fakultāte, Pedagoģijas meistarības fakultāte, Svešvalodu fakultāte.

2001. RPIVA Starptautiskā zinātniskā konference: "Personības brieduma psiholoģiskie aspekti."

2001. RPIVA. Starptautiskā zinātniskā konference: "Valoda un augstākā pedagoģiskā izglītība."

2000. RPIVA Pirmsskolas un sākumskolas fakultātes II Starptautiskā konference: "Bērna audzināšana demokrātiskajai sabiedrībai."

1999. RPIVA Mazā akadēmija. Svešvalodu fakultāte.

1999. RPIVA Mazā akadēmija. Pedagoģiskās meistarības fakultāte, Svešvalodu fakultāte.

1999. RPIVA konference: "Kur un kā mēs ejam izglītībā."

1998. Izdevniecības "Musica Baltica" un Sorosa fonda organizētais Latvijas programmas "Pārmaiņas izglītībā" seminārs.

1998. RPIVA Mazā akadēmija. Svešvalodu fakultāte.

1997. / 1998. LU kvalifikācijas celšanas seminārs: "Inovācijas projekti izglītības politikā."

Valodas zināšanas:

Latviešu dzimtā

Angļu sarunu valodas līmenī

Krievu brīvi pārvaldu


Autordarbi:

1997. “Darbs ar pieaugušo iesācēju klavierspēles nodarbībās” Konferences tēzes. Rēzekne

1998. Maģistra darbs: "Tautas dziesmu izmantošana studentu muzikālo spēju attīstībā."

2000. Referāts „Tautasdziesmu izmantošana studentu muzikālo spēju attīstībā”. Starptautiski zinātniskā konference “Radošās personības diagnostika, struktūra, attīstība”.

2000. Referāts „Studentu patstāvīgā darbība aktivitātes veicinātāja klavierspēles nodarbībās”. Starptautiski zinātniskā konference “Bērna audzināšana demokrātiskai sabiedrībai”.

2003. Referāts “Mūzika kā iztēli veicinošs faktors pirmsskolas vecuma bērniem”. Starptautiskā kreativitātes konference “Radošās individualitātes attīstība un struktūra”.

05.09.2005. M.Altenburga

Curriculum vitae


Dace Bērziņa

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības

Augstskola, Psiholoģijas fakultātes Izglītības

Psiholoģijas katedras lektore


dzīv. Ķekava, „Līčupes” – 13,

tel. 7936963 (mājās), 9482233;

p.k. 080656-11598


precējusies, 4 bērni (1975.,1979.,1982.,

1988.)

Darbs.


1997.-2005. Docētāja Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolā (pamatdarbā).

Psiholoģijas lektore (saskarsmes, personības, pedagoģiskā, ģimenes,

diferenciālā psiholoģija, psiholoģijas vēsture, bērnu ar speciālām izglītības

vajadzībām integrācija).

2000.-2005. Docētāja Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskolā (stundu

pasniedzēja). Psiholoģijas lektore (personības, pedagoģiskā, ģimenes

psiholoģija, psiholoģijas vēsture).

2001.-2005. Docētāja Sociālā darba Augstskolā „Attīstība” (stundu pasniedzēja).

Psiholoģijas lektore (ģimenes psiholoģija; psiholoģiskā un emocionālā

vardarbība, devianču psiholoģija).

1980.-2000. Ķekavas vidusskola: matemātikas un psiholoģijas skolotāja (līdz 1998.g.).

Esmu mācījusi arī angļu valodu un astronomiju. Kopš 1995.g. – skolas

psihologs.

1998.-2000. Psihologs Madonas rajona Grašu bērnu namā.

1995.-2005. Lektore Pieaugušo izglītības centros un Pedagogu tālākizglītības kursos

Madonas, Limbažu, Bauskas, Cēsu, Valmieras, Rēzeknes, Tukuma,

Ventspils, Talsu, Rīgas rajonu un Rīgas pilsētas Izglītības pārvaldēs.

Dažādu lekciju kursu un semināru vadītāja republikas skolās skolotājiem, vecākiem, skolēniem. Personības izaugsmes semināru un grupu vadītāja

dažādām sociālajām grupām.

2000. Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā „Atvērtā skola”

(bilingvālā izglītība).

1998. Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā „Raižu bērnu

integrācija”.

1996.-1999. Pedagogu Izglītības Atbalsta Centra ārštata lektore.

1994.-1996. Projekta plānošanas grupas locekle, lektore un semināru vadītāja Sorosa

fonda-Latvija projektā „Skolotāju atbalsta tīkls”.


Izglītība.

Pamatizglītība:

1974.-1980. Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte. Kvalifikācija:

matemātiķis, pasniedzējs. Diplomdarbs sociālajā psiholoģijā un pētījuma

datu matemātiskajā apstrādē.

Tālākizglītība:

1998.-2000. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas maģistrantūrā.

Iegūts Sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijas apakšnozarē.

2005. Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās un Iekļaujošās izglītības kongresā

Glazgovā (Lielbritānija).

2004. Piedalīšanās Eiropas 18.Veselības Psiholoģijas konferencē Helsinkos

(Somija).

2004. Piedalīšanās RPIVA Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija un

prakse skolotāju izglītībā II”.

2003. Piedalīšanās Valsts cilvēktiesību biroja Starptautiskajā Zinātniskajā

konferencē „Bērnu ar uzvedības traucējumiem mācības vispārizglītojošā

skolā”.

2003. Piedalīšanās Eiropas Psihologu 8.kongresā Vīnē.

2001. Piedalīšanās seminārā „Vardarbības mazināšana skolā: Vīnes

konsultatīvais modelis” Vīnē (Austrija) Eiropas Komisijas projekta

„Connect fi-006” ietvaros.

2000. Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās izglītības kongresā Mančestrā

(Lielbritānija).

2000. Piedalīšanās Starptautiskajā seminārā „Geštaltterapijas teorija un prakse”

Rīgā.

2000. Piedalīšanās un darba grupas vadīšana RPIVA Starptautiskajā konferencē

„Sociālā pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā

sociālajā vidē”.

1999. Apmācības kurss pasaku terapijā. Iegūts sertifikāts.

1999. Piedalīšanās Eiropas Savienības Comenius programmas organizētajos

kursos – seminārā „Konsultatīvā pieeja, iekļaujot klasē bērnus ar īpašām

vajadzībām” Leuvenā (Beļģija).

1998. Piedalīšanās XXI Starptautiskajā Skolu Psihologu konferencē Jūrmalā.

1995.-1997. Līdzdalība semināros programmas „Geštalttterapija ar bērniem” ietvaros

(200 st. apjomā).

1996. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Biopsihosociālā pieeja

psihosomatisko izpausmju ārstēšanā un novēršanā” Rīgā.

1993.-1996. Mācības Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas Fakultātes

Pieaugušo Izglītības centra Psiholoģijas bakalaura programmā.

1994. Piedalīšanās Starptautiskajā Baltiešu Psihologu konferencē Jūrmalā.

1993. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „Mātes un bērna garīgā veselība”

Rīgā.

1993. Piedalīšanās Vasaras Akadēmijas kursos Gēteborgā „Bērnu aprūpe un

izglītošana Zviedrijā”.

1993. Piedalīšanās Pasaules latviešu Izglītības darbinieku konferencē „Minstere-

-IV” Jūrmala”.


Papildizglītība:

1996.-1997. Datorapmācības kursi „Pamats darbam ar Microsoft Word un Excel”.

1997. Autovadītāju kursi, iegūta autovadītāja apliecība.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola - səhifə 28

səhifə28/69
tarix28.10.2017
ölçüsü5.89 Mb.

III Pedagoģiskā darbība

(par pēdējiem 6 gadiem)


Vadītie maģistra darbi – 13Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi - 136Vadītie kursa darbi – 275Docētie studiju kursi • Rokdarbu didaktika sākumskolā – 4 kredītpunkti (pilna un nepilna laika studijās) • Praktiskā pedagoģija – modelēšana rokdarbos – 1,5 kredītpunkti (pilna laika studijās) • Tamborēšanas mācību metodika – 1 kredītpunkts (pilna un nepilna laika studijās) • Aušanas mācību metodika - 2 kredītpunkti (pilna un nepilna laika studijās) • Mezglošanas mācību metodika - 1 kredītpunkts (pilna un nepilna laika studijās) • Izšūšanas mācību metodika - 2 kredītpunkti (pilna un nepilna laika studijās) • Batikošanas mācību metodika - 1 kredītpunkts (pilna un nepilna laika studijās) • Radošā pašizpausme rokdarbos – 1 kredītpunkts (nepilna laika studijās)
Darbs studiju programmas padomē – studiju programmas ,, Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā’’ direktore


Izstrādātie studiju kursi • Rokdarbu didaktika sākumskolā • Praktiskā pedagoģija – modelēšana rokdarbosRealizējas programmā ,, Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt divus priekšmetus pamatskolā; B daļā


 • Rokdarbi (tekstils) un dekoratīvi lietišķās mākslas elementi, to metodika • Tamborēšanas mācību metodika • Aušanas mācību metodika • Mezglošanas mācību metodika • Izšūšanas mācību metodika • Batikošanas mācību metodika • Materiālu apstrādes darbi un rokdarbi • Grafiskā valodaRealizējas specializācijas programmā ,, Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā’’, kas ietilpst programmā ,,Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt divus priekšmetus pamatskolā’’

Izstrādātās studiju programmas

Specializācijas programma ,, Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā’’, apstiprināta Senātā1997.g. 13.jūnijā, protokola Nr.13- 7, ietilpst programmā ,,Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt divus priekšmetus pamatskolā’’, akreditēta 1999.g. 1.jūlijā. akreditācijas komisijas lēmums Nr.140.


Sagatavotie mācību līdzekļi
 • nodarbībai projektā ,, Soli pa solim’’ • dažāda uzskate studiju kursu realizācijai
Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs
2005. Pieredzes apmaiņa Jelgavas Lauksaimniecības Universitātātes Mājturības institūta organizētajā seminārā “Mājturības attīstības tendences”.2001.RPIVA organizētajā seminārā ,, Personības brieduma tālākā izaugsme’’.2000.Eiropas savienības organizētajos kursos “The Swedish school subjects – wood, metal and textile craft: a look at this important form of education.”2000.Studijas Mazās akadēmijas pedagoģiskās meistarības fakultātē1999.Eiropas Savienības organizētajos kursos “What Makes a good Textbook? How to Produce, Choose and Use Textbooks”1998.Studijas RPIVA Mazās akadēmijas Lietišķās informātikas fakultātē1996.Mācības IZM un DPU organizētajos kursos “Mācību saturs un organizācijas formas sākumskolā”.1996.Mācības LU organizētajos starptautiskos kursos “Mājturības mācīšanas attīstība Latvijā”

Izstrādātās studiju kursa programmas, kuras realizētas skolotāju profesionālās meistarības pilnveides kursos:
Rokdarbu mācība integrētās mācībās pamatskolas I posmāBatikošanas mācību metodika pamatskolāIzšūšanas mācību metodika pamatskolāAušanas mācību metodika pamatskolāTerminoloģija rokdarbu mācību metodikā tālākizglītojošos kursos krievu valodā runājošiem rokdarbu skolotājiem.Rokdarbu mācību metodika tālākizglītošanās kursos sākumskolas skolotājiem.Mezglošanas mācību metodika pamatskolā.Tamborēšanas mācību metodika pamatskolā.Rokdarbu mācību metodika sākumskolā.Rokdarbu mācību satura izmaiās atbilstoši jaunajam mācību priekšmeta standartam.

IV Organizatoriskais darbs

(par pēdējiem 6 gadiem)

Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis
2002.RPIVA Starptautiskā konference ,, Teorija unprakse skolotāju izglītībā;;2000.RPIVA Pirmsskolas un sākumskolas fakultātes starptautiskā konference ,, Bērna audzināšana demokrātiskajai sabiedrībai’’1998.LLU Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference ,,Mājturības mācīšanas aktualitātes’’ kopā ar Margaretu Grongvistu no Zviedrijas vadīts sekciju ,, Mājturības apguves pedagoģiskie aspekti’’ darbs.1998.Vadīts sekciju darbs Baltijas konferencē ,,Sākam mācīties: pieredze, problēmas, risinājumi’’

2001. RPIVA Pirmsskolas un sākumskolas fakultātes dekāne

2003. RPIVA Skolas pedagoģijas katedras vadītāja


Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībniekseksperte projektu pieteikuma izvērtēšanā Sorosa fonda – Latvija (SFL) programmā ,, Pārmaiņas izglītībā’’.


Organizēta pieredzes apmaiņa
1996.Rokdarbu mācībā vieslektori Rigmonda un Bents Gammelgārdi no Dānijas 2 nedēļas vadīja nodarbības RPIVA Sākumskolas skolotājiem1998.Integrētās mācībās vieslektore Raudiene Danute Elena (skolotāja, eksperte no Lietuvas) vadīja nodarbības RPIVA Sākumskolas skolotājiem1999.Organizēta pieredzes apmaiņa, kuras ietvaros Pirmsskolas un sākumskolas docētāji iepazinās ar Lietuvas kolēģu pieredzi: • integrētās mācībās, realizācijā sākumskolā • projekta ,, Soli pa solim’’ realizācijā sākumskolā, • Klaipēdas Universitātes mācību procesa realizācijā, • Šauļu Universitātes mācību procesa realizācijā.2002.Pieredzes apmaiņa un turpmākās sadarbības projekta izstrāde ar Austrijas Linzas Pedagoģijas augstskolu2003.Pieredzes apmaiņas turpinājums un turpmākās sadarbības projekta izstrāde ar Klaipēdas Universitātes Pedagoģijas fakultāti2004.Pieredzes apmaiņa Liepājas Pedagoģijas augstskolu docētāju Laumu Veitu

DarbībaRPIVA Zinātnes Padomē
RPIVA Senātā2004.RPIVA Satversmes sapulces priekšsēdētājas vietniece
RPIVA Pedagoģijas fakultātes Domē

RPIVA Bibliotekas padomē


?


saba-ds---sabati-tairibi.html

saba-hh-asirdi-zhas.html

saba-kenge-zhatpajtin.html

saba-kestes-3-kurs-ff-12.html

saba-kestes-3-kurs-ff-6.html